latest

Tag: Subsidy Program

Total 14 Posts

สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

สำหรับหน่วยงานที่กำลังยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานทีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ครั้งถัดไป เพื่อให้การเตรียมงานเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและยื่นข้อมูลเพื่อการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

ย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) กับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านั้น จะได้รับการสนับสนุนส่วนหลักของการทำสถานีอัดประจุไฟฟ้า ได้แก่ หัวจ่ายประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน (Quick Charge) ใช้เวลาอั

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 5

ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตอบคำถามที่พบบ่อย สำหรับการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เรื่องโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ประจำบูธ EVAT THAILAND ภายในงาน Asean Sustainable Energy Week โดยมีรายละเอียด ดังนี้