latest

Tag: Subsidy Program

Total 19 Posts

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุในต่างประเทศ

การใช้งานรถยนต์สันดาปภายในมักก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ ฝุ่นละออง PM 2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่และเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้ จึงทำให้ในหลายประเทศได้พยายามผลักดันนโยบายให้มีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้

สนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทย เร่งทำแผนพัฒนาสถานีอัดประจุ รับความต้องการอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดยเป็นไปตามที่ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

iEVTech 2021 "มุ่งสู่สังคมไร้มลพิษ"

เริ่มแล้ววันนี้ iEVTech2021 "มุ่งสู่สังคมไร้มลพิษ" สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายประเทศ มานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งงาน iEVTech 2021 มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นเป็นปี