latest

Tag: Subsidy Program

Total 7 Posts

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 5

ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตอบคำถามที่พบบ่อย สำหรับการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เรื่องโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ประจำบูธ EVAT THAILAND ภายในงาน Asean Sustainable Energy Week โดยมีรายละเอียด ดังนี้