latest

Tag: Subsidy Program

Total 19 Posts

หมดยุคชาร์จไฟรถอีวี ฟรี เช็คค่าชาร์จไฟแต่ละเจ้าคิดกันเท่าไร

ในช่วงแรกๆ ผู้ประกอบการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้มอบบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้คนขับฟรี เพื่อจูงใจให้ผู้คนขับรถ EV มากขึ้น แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ทยอยกลับมาเก็บค่าดำเนินการแล้ว มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสองแห่งสุดท้ายที่ยังคงเปิดให้ชาร์จฟรี

ครม. เคาะลดภาษีประจำปี 80% ให้รถ EV ที่จดทะเบียนช่วง 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68 นาน 1 ปี

วันนี้ (26 กรกฎาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ลดภาษีประจำปี สำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. …. มี

สกพอ. เปิดเวที ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า EV ในพื้นที่อีอีซี มั่นใจดึงนักลงทุนรายใหญ่ ผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตโลก

นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ “EEC Economic Forum : การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์กับผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ และยานยนต์

สกพอ. เปิดเวที ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า EV ในพื้นที่อีอีซี มั่นใจดึงนักลงทุนรายใหญ่ ผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตโลก

นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ “EEC Economic Forum : การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์กับผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ และยานยนต์

ราชกิจจาฯประกาศลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40%

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่เข้ามาทั้งคัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที