latest

Tag: Safety

Total 11 Posts

ไขข้อข้องใจ “รถยนต์ไฟฟ้า” จิ๊กซอว์ตัวใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

“NEXT MOVE” จะพาไปติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนต่างๆ ให้เราได้เข้าใจง่ายๆ และเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจชัดขึ้น รวมทั้งมีกรณีศึกษาต่างๆ ของนักลงทุนและนักธุรกิจทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และแนะนำการลงทุนประเภทต่างๆ ดำเนินรายการโดย “โอปอล์” วรัญสุดา การุ

อยากติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน ต้องทำอย่างไร ?คำถามยอดฮิต สำหรับผู้ใช้หรือกำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ซึ่งคำตอบสำหรับคำถาม มีหลักสำคัญ 2 ข้อ คือ มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อม และระบบไฟฟ้าของบ้านพร้อม เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาด้วยตนเองง่ายๆ ซึ่งในการติดตั้ง EV Charger สามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. วิธีตรวจสอบง่าย ๆ ว่าบ้านของเราใช้มิเตอร์

เรื่องน่ารู้ของ PEA VOLTA

ปัจจุบัน PEA VOLTA เปิดให้บริการทั้งหมด 73 สถานี โดยครอบคลุม 42 จังหวัด 45 อำเภอ ทั่วประเทศไทย ให้บริการแล้วทั้งหมด 351 หัวจ่าย แบ่งประเภทหัวชาร์จเป็น 3 ชนิด และตั้งแต่ มกราคม 2564 - มีนาคม 2565 PEA VOLTA

การส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ

มาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดทำข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนั