latest

Tag: Newbie

Total 8 Posts

รถยนต์ไฟฟ้า & คนไทยยุค 4.0

พูดคุยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี ว่ามีอุปกรณ์หลักอะไรบ้าง การเตรียมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ และปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปแล้วเพียงใด ติดตามกับแขกรับเชิญพิเศษ 2 ท่านที่มาร่วมให้ความรู้กัน

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

“ยานยนต์ไฟฟ้า” หมายถึง ยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า

ประวัติยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาประเทศไทยเมื่อไรยังไม่ทราบแน่ชัด เราได้พบภาพเก่าแก่ในขณะที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว