latest

Tag: Event

Total 10 Posts

ร่วมเสวนาในหัวข้อ 📢“ยานยนต์ไฟฟ้า กับจุดเปลี่ยนของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย"

ร่วมเสวนาในหัวข้อ 📢“ยานยนต์ไฟฟ้า กับจุดเปลี่ยนของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2018 ในหัวข้อ “Autonomous Electric Vehicle”

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ Reed Tradex ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา EV Tech Forum 2018 ในหัวข้อ “Autonomous Electric Vehicle” ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ

โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 หรือ“EV CUP 2018”

กิจกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 หรือ“EV CUP 2018” โจทย์การแข่งขัน “พัฒนาต้นแบบยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้กรอบข้อกำหนดทางวิศวกรรม”