latest

Tag: Event

Total 30 Posts

Electric Motorcycle Conversion Contest in 43rd Bangkok International Motorshow

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมกรรมการสมาคมร่วมต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ บูธของ บพข. ซึ่งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากทีม Scooter Playground ซึ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งเเรกในประเทศ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ ปรางทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิ

งานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (จากสํานักข่าวไทย TNAMCOT

สกู๊ปข่าวงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) จากสํานักข่าวไทย TNAMCOT ครับ

EVAT เเนะใช้ยานยนต์ไฟฟ้าช่วงวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผลักดันการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม และ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในไทย สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเเนะนำหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าช่วงวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้

Mini EV Tech Forum 2022 หัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้า เปลี่ยนอย่างไรให้ยั่งยืน”

เชิญทุกท่าน พบกับ Mini EV Tech Forum 2022หัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้า เปลี่ยนอย่างไรให้ยั่งยืน” or EV Innovation and Conversion for Sustainable Future วันที่ 9 มีนาคม 2565เวลา 14:00-16:30 น.ณ พื้นที่จัดกิจกรรมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า  ภายใน ฮอลล์