latest

Tag: EVAT

Total 66 Posts

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เเถลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เเถลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.

EVAT Tech Forum 2021 "E-Mobility: Bus & Coach Business and Operational Challenges"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ และ VDL Group ขอเรียนเชิญกรรมการและสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) EVAT Tech Forum 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00-17:00 น. ในหัวข้อ "E-Mobility: Bus & Coach Business and Operational Challenges" EVAT