latest

Tag: EVAT

Total 82 Posts

สัมภาษณ์พิเศษ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) พบกันในงาน Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2022

📣EVAT เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สมาคมยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน และการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย EVAT ได้เสมอและจะยังคงสนับสนุนการพัฒนา EV โดยรวมตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายระดับชาติ เช่น แรงจูงใจด้

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยผนึก 12 องค์กรพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจับมือพันธมิตรเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 12 หน่วยงาน เพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) พร้อมเปิดตัวแผนที่ EV charging

ประกาศ!!"สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย" เปิดรับคนรุ่นใหม่มาร่วมงาน

ประกาศ!!"สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย" เปิดรับคนรุ่นใหม่มาร่วมงานตั้งแต่วันนี้- วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป* ส่งประวัติ, Transcript และรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุผลตอบแทนที่คาดหวังมาที่ E-mail : contact@evat.or.th **ศึกษารายละเอียดสมาคมฯ ได้

สกพอ. เปิดเวที ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า EV ในพื้นที่อีอีซี มั่นใจดึงนักลงทุนรายใหญ่ ผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตโลก

นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ “EEC Economic Forum : การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์กับผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ และยานยนต์