latest

Tag: EV

Total 37 Posts

การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

โดย ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery: LIBs) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ถูกนำมาใช้เป็นหลักในผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาด เช่

EVAT เสนอ 8 แนวทางให้รัฐส่งเสริมอีวีผลักดันไทยสู่สังคมยานยนต์ไร้มลพิษ

โดย...รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถิติการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้า เเบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เเละไฮบริด (HEV) ในปี 2562 มีจํานวนมากถึง 30,676 คัน ซึ่งคิดเป็นกว่

ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ "การปรับตัว การคาดการณ์ และโอกาสในการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงระหว่างและหลัง COVID-19"

ร่วมสัมมนาโดยคุณกฤษฏา อุตตโมทย์ อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ฝ่ายส่งเสริมการใช้ Techsource Virtual Conference - COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างไร - การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์จะไปในทิศทางไหน - ผลกระทบต่อการลงทุนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นอย่างไร - ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือทางออก สู้ภาวะ วิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ตัวเลขผู้ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าปีที่เเล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือทางออก สู้ภาวะ วิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ตัวเลขผู้ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าปีที่เเล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว โดยเป้าหมายของสมาคมในโอกาสครบรอบ 5