latest

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicle: HV)

รถยนต์ไฮบริด คือ รถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อน 2 แบบ คือ เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยทั้งสองระบบจะทำงานผสมผสานกันตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ จึงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ ในขณะเดียวกันก็ให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่ารถยนต์ทั่วไป

ระบบไฮบริด

ระบบไฮบริดมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมจากรถยนต์ทั่วไปคือMotor, Power Control Unit และ Battery ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าว สามารถต่อยอดไปยังรถยนต์ในอนาคตประเภทต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น Electric Vehicle, Plug-in Hybrid Vehicle หรือแม้กระทั่ง Fuel Cell Vehicle เองก็ตาม เพราะรถยนต์แต่ละประเภทต่างใช้ชิ้นส่วนจากรถยนต์Hybrid เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งสิ้น

ลักษณะพิเศษ 4 อย่าง ของระบบไฮบริด

      1. ลดการสูญเสียพลังงาน ระบบจะหยุดการเดินเบาของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

      2. นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ พลังงานที่ปกติจะเสียไปในรูปความร้อนระหว่างการลดความเร็วและเบรกจะนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปพลังงานไฟฟ้าโดยจะนำไปใช้กับมอเตอร์สตาร์ทและมอเตอร์ไฟฟ้า

      3. มอเตอร์เสริมแรง มอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยเสริมแรงเครื่องยนต์ระหว่างการเร่งความเร็ว

      4. ระบบช่วยให้รถมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนรถเมื่อสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่ำ และจะผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้การทำงานที่เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูง

ระบบไฮบริดมี 3 ประเภท

      1. ระบบไฮบริดแบบอนุกรม (Series Hybrid System)
ระบบนี้เครื่องยนต์จะไปหมุนเจเนเรเตอร์ จากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้ส่งกำลังไปที่ล้อระบบไฮบริดแบบอนุกรมสามารถทำให้เครื่องยนต์กำลังต่ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบไฮบริดแบบอนุกรมนี้มีมอเตอร์ 1 ตัว และเจเนเรเตอร์ 1 ตัว

      2. ระบบไฮบริดแบบคู่ขนาน(Parallel Hybrid System)
ในระบบไฮบริดแบบคู่ขนาน ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะไปขับเคลื่อนล้อพร้อมๆกันเป็นคู่ขนานแม้ว่าระบบนี้จะมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน แต่ระบบไฮบริดแบบคู่ขนานก็ไม่สามารถส่งกำลังไปขับเคลื่อนล้อได้ในขณะที่ทำการชาร์จไฟฟ้าไปด้วยในคราวเดียวกัน เพราะว่า มอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงานเป็นเจเนเรเตอร์ขณะที่ชาร์จไฟฟ้า

      3. ระบบไฮบริดแบบอนุกรม / คู่ขนาน(Series Parallel System)

ระบบนี้รวมเอาระบบไฮบริดแบบอนุกรมและแบบคู่ขนานไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากสองระบบให้ได้มากที่สุด ระบบนี้มีมอเตอร์ 1 ตัว และเจเนเรเตอร์ 1 ตัว การทำงานของระบบนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือจะใช้กำลังขับเคลื่อนจากทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ เพื่อดึงประสิทธิภาพการทำงานออกมาให้ได้สูงที่สุด นอกจากนี้ระบบยังส่งกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อต่างๆในขณะที่เจเนเรเตอร์สร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อจำเป็น

ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบไฮบริด

http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Hybrid/lesson/1.5.jpg
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Hybrid/unit1_5.html

ข้อดีของระบบไฮบริด

      1. ประหยัดพลังงาน การออกตัว และการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถยนต์เท่านั้น ซึ่งทำให้ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเมื่อเบรกเพื่อชะลอหรือหยุดรถ นอกจากเครื่องยนต์จะหยุดทำงานแล้ว พลังงานจลน์ที่เกิดขั้น จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งกลับไปเก็บในแบตเตอรี่

      2. อัตราเร่งแรง มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์จะร่วมส่งพลังขับเคลื่อนเต็มกำลัง ส่งผลให้ได้อัตราเร่งที่แรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงจะช่วยให้จังหวะออกตัวเป็นไปได้อย่างทรงพลังและราบรื่น โดยไม่ต้องรอรอบเหมือนกับเครื่องยนต์เบนซินปกติ

      3. ลดมลพิษ การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ในสภาพการจราจรติดขัดหรือในการจอดรอไฟแดง ซึ่งเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน จึงทำให้ไม่มีการปล่อยไอเสียสู่อากาศ ช่วยลดมลพิษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

      4. ไร้เสียงรบกวน จังหวะออกตัวหรือชะลอเพื่อจอดรถ ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จะปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website