latest

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือทางออก สู้ภาวะ วิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ตัวเลขผู้ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าปีที่เเล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือทางออก สู้ภาวะ วิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ตัวเลขผู้ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าปีที่เเล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว

โดยเป้าหมายของสมาคมในโอกาสครบรอบ 5 ปี ยังคงส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน ประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น โดยในปีนี้ ทางสมาคมจะยังคงสนับสนุนภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทใน การออกมาตราการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านยาน ยนต์ไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหามลพิษจากยานพาหนะ ที่เป็นปัญหามาอย่าง ต่อเนื่องเเละยาวนานในประเทศไทย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันสมาคมมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 200 ราย โดยเหล่าสมาชิกต่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากสถิติ การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามียอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery EV) จำนวน 2,854 คัน โดยเเบ่งเป็นยอดการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหม่ (Battery EV) คิดเป็น 1,572 คัน ซึ่งมีการ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 380 หรือเทียบเท่าการเติบโตเป็น 4.8 เท่า เมื่อเทียบกับข้อมูลการจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหม่ (Battery EV) ของปี 2561 ทั้งหมดที่ผ่านมา (325 คัน) อีกทั้งยังมีจำนวน ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) สะสมเป็นจำนวนกว่า 153,184 คัน ทั้งนี้จะ เห็นว่าอัตราการเติบโตในยานยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (PHEV และ BEV) ที่มีการจดทะเบียนใหม่ใน ปี 2562 เปรียบเทียบจากปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 51

ด้วยสถานการณ์การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในอนาคตอันใกล้ ทางสมาคมฯ เล็งเห็นว่า ความต้องการในการชาร์จไฟฟ้าผ่านสถานีอัดประจุไฟฟ้าก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นในปี นี้อาจพบเห็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เเบบเต็มรูปเเบบ โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ มากขึ้น

ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ย้ำว่า “ที่ผ่านมาทางสมาคมมีทิศทางการ ดำเนินงานในการสนับสนุน นโยบายของภาครัฐที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ สำคัญของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสมาคมฯ ยังดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและวิจัย เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการของไทย เเละเมื่อปีที่เเล้ว วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สมาคมฯ ได้นำเสนอ 8 แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ต่อสาธารณะ ยก- ตัวอย่างเช่น ให้มีการจัดทำ EV Roadmap อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุน ให้มีการจัดทำมาตราฐานของยานยนต์ไฟฟ้า เเละชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการออกมาตราการกระตุ้น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมศักยภาพเเละพัฒนาบุคลากรไทยด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ทางสมาคมได้นำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกโอกาส ทางสมาคมฯ จะยังคงยึดมั่นเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อ ลดปัญหามลพิษอย่าง PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน”

เกี่ยวกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไร โดยเเนวทางของสมาคมมุ่งส่งเสริม เเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุก ประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับมาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนา เทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ทำหน้าที่ นายกสมาคมเเละมีสมาชิกที่มาจากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ เเละบุคคลทั่วไป รวมทั้ง สิ้นมากกว่า 200 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุมในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้เติบโตอย่าง มั่นคงเเละยั่งยืน

ติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------

EVAT announces its fifth anniversary, confirms electric vehicles are solution to PM 2.5: over 50% caused by car combustion, presents double numbers of EV drivers

The goal of Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) on the occasion of its fifth anniversary is still to promote the use of electric vehicles in Thailand. This year, the association will continue to encourage the government on taking action in issuing the act of stimulating the use of electric vehicles. This includes developing personnel to work
with electric vehicles in order to help alleviate pollution problems, which has been a prolonged and ongoing problem in Thailand resulting in significant negative effects on public health. More than 200 members have joined the association. All of them have a common vision on building complete ecosystem of electric vehicles in order to meet the demand of the markedly increasing number of EV drivers.

According to the statistics of the use of electric vehicles in the country by the Department of Land Transport as of 31 December 2019, there is a cumulative total registration of 2,854 battery electric vehicles (BEVs). The registration of new BEVs is at 1,572 units, up 380 percent or 4.8 times, compared to the total registration of new BEVs in 2018 (325 units). Furthermore, the cumulative total registration of hybrid electric vehicles (HEVs) and plug-in hybrid vehicles (PHEVs) are over 153,184 units. It can be seen that the growth rate of newly registered plug-in electric vehicles (PHEVs and BEVs) in 2019 has increased over 51%, compared to 2018.

With the increasing number of electric vehicle registration, the association considers that the demand for charging via charging stations will also increase. Therefore, this year may see a number of complete commercial charging stations, which means that the private sector will play a more significant role.

Dr. Yossapong Laoonual, President of EVAT emphasized that "in the past, EVAT had an operational direction to support government policies that will make Thailand a major electric vehicle production base in the ASEAN region. Also, it came up with activities to promote the development and research of electric vehicle technology in the country in order to contribute to the development of Thai entrepreneurs. On August 23rd, 2019, EVAT presented eight ways to promote electric vehicles to the public, including proposing a concrete EV roadmap, promoting the production of electric vehicles and auto parts, issuing measures to promote the use of electric vehicles, and promoting the potential and developing Thai personnel in the production of electric vehicles. Those proposals are which the association presented to related government agencies at every opportunity. It will continue to adhere to the goal of promoting the use of electric vehicles in order to reduce air pollution like PM 2.5, which affects public health.”

About Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

The Electric Vehicle Association of Thailand is a non-profit association aiming to promote and support knowledge exchange in electric vehicle technology and innovation. The association also provides consultation on regulations, standards and operation regarding the development of electric vehicle technology in Thailand. Currently Dr. Yossapong Laoonual is the president of EVAT and there are also 209 members who come from the private sector, state enterprises, academia and experienced people. The association constantly held a monthly meeting to exchange knowledge together and distribute tasks in separated group works in order to support the electric vehicle industry to have a sustainable growth. Subscribe for the news of the association at www.evat.or.th

page2image34014336
page3image48735168
Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website