latest

EV Hackathon, Future EV Mobility Creative Contest For Sustainability

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป) ทีมละ 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท โดยเป็นการแข่งขันประกวดด้านไอเดีย ไม่ได้มีการสร้าง Hardware  ในลักษณะเป็นการหาข้อมูลเสนอโครงการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ในการแข่งขันจะมีการแข่งขันกันเป็นรอบๆ ในช่วงเริ่มก่อนการแข่งขันจะมีการอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าแข่งขันอีกด้วย โดยเนื้อหานำเสนอเปิดกว้างให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมรับฟังได้ สิ้นสุดการรับสมัคร 30 มิ.ย. นี้

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website