latest

#Change2Charge

#change2charge #change2ev

เปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ

โลกเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ทั้งควันดำ ควันขาว ฝุ่นละออง ก๊าซ ซึ่งหนึ่งในแหล่งกำเนิดหลักมาจากยานพาหนะ โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้ถนนที่มีการจราจรติดขัด จะมีปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงกว่า ในบริเวณที่มีการจราจรคล่องตัว สารมลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซน์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน สารตะกั่วและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง และ โรคมะเร็งปอด ที่คนไทยมีการป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี มันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจ และ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่ ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น มีมลภาวะน้อยลง มีอากาศที่ดีให้ลูกหลานเยาวชนของเรามี รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสุข

มารู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Electric Vehicle หรือ EV คือ รถยนต์ที่ใช้แหล่งพลังงานที่มาจากไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บที่ แบตเตอรี่รถยนต์ มาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนน้ำมัน ซึ่งโดยปกติรถยนต์จะใช้พลังงานจากน้ำมัน แต่รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้พลังงาน จาก ไฟฟ้าในการขับเคล่ือน มาทำความรู้จักกับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% โดยวิธีการทำงานของ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% นั้นไม่ได้มีความละเอียด และซับซ้อนเหมือนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนเพียง 3 ส่วน เท่านั้น แต่ทั้งสามส่วนนี้ ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งสามส่วนที่ว่านี้ได้แก่

1. แบตเตอรี่ : พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จเข้ามา จะถูกเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันนี้แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า คือ แบตเตอรี่ลิ เธียมไอออน เก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากและใช้งานได้ทนทานขึ้น

2. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า : มีหน้าที่ควบคุมและแปลงกระแสไฟจากพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลังงานไฟฟ้า กระแส สลับเพื่อส่งพลังงานต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า

3. มอเตอร์ไฟฟ้า : ใช้ในการส่งพลังงานที่ได้มาจากตัวแปลงกระแสไฟฟ้าส่งต่อไปยังเพลาเพื่อให้เกิดพลังงานในการขับเคลื่อน

Author image
EVAT promotes the use of EV in Thailand, which will lead to a reduction of road pollution especially in major cities.
Bangkok, Thailand Website